DĖL BENDROVĖS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ

2022 m. rugpjūčio 8 d.

PRANEŠIMAS APIE REORGANIZAVIMĄ

 

Informuojame, kad Uždaroji akcinė bendrovė „TRAKŲ PASLAUGOS“ (bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos įstatymus, kodas 181522014, adresas Aukštadvario g. 5, Trakų m., Lietuva; UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“), Uždaroji akcinė bendrovė „Trakų autobusai“ (bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos įstatymus, kodas 181200636, adresas Aukštadvario g. 5, Trakų m., Lietuva: UAB „Trakų autobusai“) reorganizuojamos prijungimo būdu (Reorganizavimas).

Reorganizavimo metu prie UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ bus prijungta UAB „Trakų autobusai“. Atitinkamai, UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ perims visas UAB „Trakų autobusai“ teises, pareigas, turtą ir sandorius. Taip pat informuojame, kad parengtos UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ ir UAB „Trakų autobusai“ reorganizavimo sąlygos.

Reorganizavimas bus laikomas užbaigtu nuo UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ įstatų naujos redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

UAB „Trakų autobusai“ perleis teises, pareigas bei sandorius ir visa tai bus atitinkamai įtraukta į UAB „TRAKŲ PASLAUGOS apskaitą po šios, kaip po Reorganizavimo užbaigimo tęsiančios veiklą bendrovės, įstatų naujos redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Su Reorganizavimo sąlygomis ir kitais su Reorganizavimu susijusiais dokumentais, nurodytais  Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje, galima susipažinti kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 val. iki 11:30 val., adresu Aukštadvario g. 5, Trakų m., Lietuva arba interneto svetainėje https://www.trakuautobusai.lt/administracine-informacija/reorganizavimo-salygos-ir-dokumentu-rinkiniai; www.trakupaslaugos.lt.

Kilus papildomų nuo šio pranešimu susijusių klausimų ar prireikus papildomos informacijos, maloniai prašome kreiptis aukščiau nurodytu adresu arba el. paštu rolandas.lenkauskas@trakuautobusai.lt arba info@trakupaslaugos.lt.

 


‹ Atgal