Trakų autobusai

UAB “Trakų autobusai“ tai pagrindinė Trakų  rajono savivaldybės įmonė, turinti „Vežėjo“ statusą ir teikianti visuomenei būtinas keleivinio kelių transporto paslaugas.

Bendrovė juridinių asmenų registre įregistruota 1991 metų gruodžio 5 d., registro pažymėjimo Nr. 037202. Įstatinį kapitalą sudaro 251090,36 eurų.

Visų akcijų savininkas yra Trakų rajono savivaldybė. Vienos akcijos nominali vertė 11,24 eurų. Akcijų skaičius – 22 339 (dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt devynios).

Santykiai tarp savivaldybės ir įmonės reglamentuojami 2008 metų balandžio 8 d. pasirašyta sutartimi Nr. T1-92 „Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“.

Šiuo metu „Trakų autobusai“ važiuoja 7 kryptimis ir turi patvirtintus 96 reisus. Iš viso autobusų parką sudaro 26 autobusai.